Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

sympatycznysusel
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless

January 21 2018

sympatycznysusel
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viairmelin irmelin

January 15 2018

sympatycznysusel
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
6082 579e 390

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viaunique unique
sympatycznysusel
sympatycznysusel
5517 ab68 390
Reposted fromTriforce Triforce viaunique unique
sympatycznysusel
6810 b262 390
Reposted fromhepi hepi viairmelin irmelin
sympatycznysusel
3455 bae4 390
Reposted frommoomins moomins viairmelin irmelin
sympatycznysusel
9819 4bb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
sympatycznysusel
6478 00f8 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
sympatycznysusel
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin

January 13 2018

2780 a722 390
Reposted frombrumous brumous vianuwanda nuwanda
sympatycznysusel
5428 750f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

January 12 2018

1708 b0b1 390

January 03 2018

5150 7aca 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
sympatycznysusel
9374 1a65 390
Reposted fromveryrude veryrude viaunique unique

January 01 2018

sympatycznysusel
6995 fd01 390
Reposted fromursa-major ursa-major viairmelin irmelin
sympatycznysusel
7708 e92a 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
sympatycznysusel
3079 dcf1 390
Reposted fromsavatage savatage vialifeless lifeless
sympatycznysusel
9189 0fa1 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaunique unique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl