Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

sympatycznysusel
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
sympatycznysusel
3245 cc69 390
Bałtyk (Baltic Tower), Poznań, Poland. 
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
sympatycznysusel
9053 d76c 390
sympatycznysusel
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaunique unique
sympatycznysusel

May 29 2017

sympatycznysusel
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viaunique unique
0705 f8a6 390
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viairmelin irmelin
sympatycznysusel
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost vialifeless lifeless
sympatycznysusel
0230 dca2 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamempra mempra
sympatycznysusel
sympatycznysusel
5074 b9de 390
Wszędzie i do wszystkich mam zajebiście daleko Muminku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianuwanda nuwanda

May 23 2017

sympatycznysusel
5619 9b55 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin

May 21 2017

sympatycznysusel
6879 ebb6 390
3340 b233 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
2471 3248 390
Reposted fromchief chief viairmelin irmelin

May 15 2017

sympatycznysusel
jak zawsze dużo łatwiej było mi myśleć niż istnieć
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaunique unique

May 14 2017

sympatycznysusel
3298 5695 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
5419 98f4 390
Reposted fromstfn stfn viamempra mempra
sympatycznysusel
1427 7053 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

May 13 2017

sympatycznysusel
6730 9c2e 390
Reposted fromcocopaulina cocopaulina viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl