Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

sympatycznysusel
5692 1ded 390

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromcontroversial controversial vialifeless lifeless

February 19 2017

sympatycznysusel
3839 2c0a 390
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
sympatycznysusel

February 18 2017

sympatycznysusel
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless
sympatycznysusel
5787 a195 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialifeless lifeless
sympatycznysusel
5460 5c1f 390
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin

February 15 2017

sympatycznysusel

July 01 2015

sympatycznysusel
Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? [...] Jakby za każdym razem coś zostawało między kartkami: uczucie, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po latach zaczynam ją kartkować, odnajdujemy w niej nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie.
— Cornelia Funke
Reposted frommissljud missljud vialifeless lifeless

June 29 2015

4115 e70c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viairmelin irmelin
sympatycznysusel
sympatycznysusel
1524 66f1 390
sympatycznysusel
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viatyhr tyhr
sympatycznysusel
sympatycznysusel

June 27 2015

sympatycznysusel
2215 1ba8 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialifeless lifeless
sympatycznysusel
9498 1d46 390
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viamempra mempra
5418 7330 390

thenewitalianwavediaspora:

This is my favourite baroque painting

sympatycznysusel
sympatycznysusel
sympatycznysusel

Same-sex marriage has been legal in Canada since 2005.

(via @oliveiranth)

Reposted fromdanielbohrer danielbohrer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl