Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

0648 6407 390

August 25 2016

sympatycznysusel
Duchologia
Reposted fromabsolem absolem viadianazet dianazet
sympatycznysusel
6083 6ddd 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viadianazet dianazet

August 24 2016

sympatycznysusel
5270 d24f 390
Reposted fromrol rol viadianazet dianazet

August 22 2016

sympatycznysusel
1579 aa5a 390
Reposted fromthinredline thinredline viakropq kropq

August 21 2016

sympatycznysusel
8146 1a23 390
Reposted fromzciach zciach viaunique unique

August 20 2016

sympatycznysusel
2737 d4bd 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viairmelin irmelin

August 19 2016

sympatycznysusel
sympatycznysusel
9283 4b88 390
Reposted fromabandroned abandroned viairmelin irmelin
sympatycznysusel
1173 6d69 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabitemyneck bitemyneck
sympatycznysusel
0131 77d2 390
Reposted fromlsx lsx viairmelin irmelin

August 18 2016

sympatycznysusel
sympatycznysusel
sympatycznysusel
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. "Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego" - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson, "W Dolinie Muminków", tłumaczenie: Teresa Chłapowska
Reposted fromhormeza hormeza viaunique unique
sympatycznysusel
9202 41c6 390
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
sympatycznysusel
2537 5ab2 390
Reposted fromnurija nurija viaunique unique

August 16 2016

sympatycznysusel
sympatycznysusel
0160 f346 390
Reposted frommef2106 mef2106 viairmelin irmelin
sympatycznysusel
2533 9c03 390
Mural in 3D, Poznań, Poland.
Reposted frompoznan poznan viadianazet dianazet
sympatycznysusel
2532 6fe1 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl